Oferta

Skorzystaj z naszych usług

Usługi brukarskie
Usługi ogrodnicze
Montaż przyłączy kanalizacyjnych
mała architektura

Nasza oferta

  • Usługi brukarskie: budowa nawierzchni z kostki brukowej, klinkierowej i granitowej, płyt chodnikowych oraz ażurowych: dróg, parkingów, terenów przemysłowych, schodów, tarasów, parków, chodników (zamawianie odpowiednich materiałów, aranżacja i doradztwo)
  • Roboty ziemne (utwardzenie, podbudowa, niwelacja, stabilizacja terenu)
  • Usługi ogrodnicze (zrywanie darni, nawożenie ziemi, poziomowanie ogrodów, zasiew traw, montaż palisad, krawężników oraz obrzeży różnego rodzaju)
  • Roboty rozbiórkowe (wywóz i utylizacja odpadów)
  • Ogrodzenia (montaż ogrodzeń betonowych oraz paneli siatkowych)
  • Montaż przyłączy kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych) oraz odwodnień, studzienek, drenaży, kratek ściekowych, odwodnień liniowych
  • Mała architektura